КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

POBI-AIRSEPT

Станції біоочистки в з/б корпусі на базі установок POBI-AIR

Image "POBI-AIRSEPT"

POBI-ECO

Станції біоочистки в з/б корпусі на базі установок POBI-ECO

Image "POBI-ECO"

BIOPLANT

Станції біоочистки в поліпропіленовому корпусі

Image "BIOPLANT"

 

СТАНЦІЇ ПОВНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ BIOPLANT ТА POBI
для екології та економії

Станції очистки стічних вод  влаштовуються при відсутності або значній віддаленості централізованої каналізації, а також коли підключення до останньої є економічно нераціональним. Якість очищення стічних вод на станціях BIOPLANT та POBI складає до 95%.

Основні переваги:

  • висока якість очистки (до 95%);
  • відсутність неприємних запахів;
  • мінімальне і просте обслуговування (відпадає проблема у постійних викликах асенізаційної машини;
  • наявність всіх дозвільних документів.

Сфера застосування

  • приватні будинки;
  • ресторани;
  • лікарні;
  • автозаправки;
  • мініготелі;
  • тощо.

Технологія очищення господарсько-побутових стічних вод

Неочищені стічні води потрапляють в септичну камеру, яка виконує функцію механічної і попередньої анаеробної (без доступу повітря) біологічної очистки стічних вод. Септична камера містить зону для накопичення важких мінеральних домішок (типу піску) та завислих речовин, які осідають в даному реакторі. Далі стічні води за допомогою ерліфта спрямовуються в біотенк з поліетиленовим завантаженням (крім POBI-Airsept) та аеробний біореактор, де піддаються аеробній біологічній очистці від органічних речовин і сполук азоту. Аеробні умови в біореакторі створюються нагнітанням в них повітря від компресора. Компресор встановлюється в герметичному боксі, який влаштовується або в станції або в технічному приміщенні.

Очистка стічних вод завершується вторинним відстійником, який служить для відокремлення активного мулу (бактерій) від очищеної води. Ця стадія дозволяє зберегти робочу масу корисного активного мулу всередині станції. З поверхні вторинного відстійника передбачено автоматичне видалення плаваючих речовин.

One of the 1000's of high resolution textures available from Mayang's Free Textures - see http://www.mayang.com/textures/ This texture may not be sold without permission from the authors.

 

А – септична камера-усереднювач;

В – біотенк (в станціях типу POBI-Airsept – відсутній);

С – біореактор;

D – вторинний відстійник.